Protegit: ESPAI NEGATIU

No hi ha extracte perquè és una entrada protegida.

Anuncis

Protegit: HARMONIA

No hi ha extracte perquè és una entrada protegida.

CURS DE FOTOGRAFIA REFLEX DIGITAL #INTRO

Sesió 1  ,  Presentació,  equip fotográfic, i tipus de fotografía.  Començem a descobrir la cámera. Sesió 2 , Continuem amb les característiques de la cámera, introducció primers conceptes fotográfics. (aula) Sessió tres, la llum i les seves propietats, la base de la fotografía. (Estudi) Sessió quatre, configuració de parámetres interns de cámera.(Aula) Sessió 5, sortida…